Eurocentrism: The legacy of Colonial Conceit: By Professor Koskenniemi. Fa’amatalaga e Tim Tufuga.

Atonu e fai siga faigata ona malamalama mo le tele o le aofia o le sini ‘autu o le lauga o lenei polofesa mai Finland, mai le Univesite o Helsinki, o le mafuaga o le atina’eina o le International law po’o o le mafuaga o le fauina o le tulafono o le lalolagi. O le amataga po’o o le fa’avaeina o le tulafono o le lalolagi sa amata mai le Treaty o le Westphalia i le tausaga o le 1648. Ona amata lea o le diplomacy i le va o nu’u eseese. O lenei tulafono ua fa’asalalau i le lalolagi e ala mai i le imperialist expansion po’o o le fa’aso’ota’aga o nu’u fa’akolonisi e malo mai Europa, e pei o Siamani ma Peretania. Ua mafua ai o le loto fa’amaualuga o le Papalagi i le manatu o le sili o lo latou aganu’u pe a fa’atusa i nu’u ua latou puleina, e pei o Samoa e Siamani ma Peretania e ala mai ia Niu Sila. O le manatu ua fa’apea ifo le papalagi ua li’utau e le papalagi ina latou o e fa’asalalau le fa’apulega ma fa’amalamalama o le tamai o le Papalagi i tagata e le civilised Ua fa’aali mai e to’a tolu vaega o le tuaiga o tagata ma lo latou aganu’u. O le nu’u ua telele tamaoaiga pe o le civilised society, o le Barbarian, po’o o le le taupulea, e pei o tagata Asia, ma Initia, ma o le Savages, po ole tagata o le vao,o tagata e pei o tamati, o ia tagata ua pei o tagata e pei o le Apoliki, Maoli, Initia i Amerika, o tatau tagata Samoa, e aofia ai ma tagata Aferika. Ua suiga nei le manatu o tagata atamai mai univesite i lo latou manatu fa’amaualuga ma fa’ailoga lagu, ua fa’apeaifo, ua ala ona sili atu le tamaoaiga o papalagi aua ua leva ona latou atina’e lo latou sosaiete ma nu’u ma aganu’u eseese ua mafua ai ona manuia ma ua tele atu lo latou tamai i mea uma. Ae o le eseesega mai tagata ua fa’apea ifo o tagata e le mafaia ona puleina (BArbarians) aua ua le lava lo latou atamai ma tamaoaiga ina ia fa’asoloiluma lo latou sosaiete e fa’atusa ma nu’u ma aganu’u o tagata Europa. O le ala lenei ua sili atu iai lo latou tamaoaiga ma lolatoou talitonuga lo le aganu’u fa’asamoa ma lo latou talitonuga ma taimi o le pouiluliuli. Ole Eurocentrism lenei ua tele naoa o le fa’ailoga lagu o le papalagi ua latou fa’amualuga lo latou manatu i tagata Asia, Afrika ma tagata Pasefika. Ma ua tupu nei le fa’aseseina o tagata lanu papa’e ua fa’apea e atamai atu ma malosi atu lo le tagata aferika, po’o le Samoa, i mea tou o ta’aloga, i le atamai i ‘aoaoga ma le malo soifuaina ma le togafiti i ma’i ta’itasi lo le fofo o le Samoa mai taimi i anamua. Ae ua fa’auma le lauga i le manatuua sese le papalagi e moni lava e le sili latou ae sili le aoaoiga o le tagata mai aoaoga maualuga.

Ma le fa’afetai lava

O Tim Tufuga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s